Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yüzde 50 Hibe Desteği

383

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği geldi.

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği geldi.
    

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 

Yatırım Konuları:
Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsayan yatırım konularına hibe desteği sağlanacaktır.

1-    Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar 
a)    Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
b)    Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
c)    Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
1.    Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretim tesisi
2.    Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
3.    Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesi
4.    Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar
a)    Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi
b)    Süt toplama tesisleri
5.    Arıcılık ürünlerinin işlenmesi
d)    Çelik silo (Yeni tesis) 
e)    Soğuk hava deposu (Yeni tesis)

2-    Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
a)    Modern seralar (Yeni sera yapımı ve mevcut seralarda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon)
b)    Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
1.    Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması
2.    Büyükbaş Besi İşletmeleri
c)    Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
d)    Kanatlı yetiştiriciliği (Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu)
e)    Kültür mantarı üretimi
f)    Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu)
g)    Kanatlı kesimhaneleri (Yeni tesis)

3-    Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Isı ve/veya Elektrik Üreten Üretim Tesisleri Yapımına Yönelik Yatırımlar (Program kapsamındaki yatırım konularıyla, sulama kooperatiflerinin toplu basınçlı sulama sistemleri)  

4-    Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar
a)    İç sularda yetiştiricilik

5-    Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
a)    Hayvansal orijinli gübreler
b)    Bitkisel orijinli gübreler

Hibeye Esas Proje Tutarı:

YATIRIMIN NİTELİĞİ HİBE TUTARI (TL)

01- YENİ TESİS     3.000.000
02- KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA) 2.000.000
03- KAPASİTE ARTIRIMI     1.500.000
04- TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON 1.500.000

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirası’dır.
Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. 
Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Başvuru Zamanı:
Başvurular 06.03.2021 tarihine kadar yapılmalıdır.

Yatırım Süresi:
Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30.11.2021’dir.

Yatırım Yeri:
Yeni ve tamamlama yatırımları konusunda yatırım yeri mülkiyeti başvuru sahibine ait olmalı veya Kamu tüzel kişilerinden tahsis/irtifak tesis edilmiş olmalı, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait olmalı veya gerçek ve tüzel kişilerden en az yedi yıl süre ile kiralanmış olmalıdır.

Başvuru Sahipleri:
Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.
Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Teknik Destek:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir

Yorum yapılmamış "Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yüzde 50 Hibe Desteği"

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir