DUYARLI, FARKINDA, ENGEL KALDIRAN İNSAN OLMAK ERDEMDİR

458

Engelsiz Arsuz GSK Derneği Başkanı Serhat Gökpınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Tüm dünyayı esiri altına alan pandemi sürecinde zaten büyük bir sorun olan engelli sorunu, daha da büyük bir mesele haline gelmiştir” dedi.

“Bekleyen sorunlar, pandemi süreci dolayısıyla askıya alınmıştır” diyen Engelsiz Arsuz GSK Derneği Başkanı Serhat Gökpınar açıklamasında “Birincil risk grunda olan engelliler için yeterince tedbir alınamadığından, sorunların üzerine yenileride eklenmiştir. Ülke nüfusunun %12,6’sını oluşturan engelli bireylerin sorunları daha fazla bekletilmeden biran önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Engelli bireylerin önünde artık sadece bir engel olarak duran yetkililer, erişilebilirlik standartlarını uygulamalıdır. Engellilik; bireyin bedensel veya zihinsel farklılığı nedeniyle toplum dışında kalması değil, toplumu oluşturan birey ve yöneticilerin yaptıkları yanlış uygulamalarla engelli bireyin hayata katılımını engellemesidir. Engelli birey erişilebilir bir şehirde kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilir.

Engeli asıl yaratanlar, erişilebilirlik kurallarına uygun yapı inşa etmeyenler ve inşa edenlere müsaade edenlerdir! Herkes için erişilebilir kentleri yaratmak, bu kentlerde yaşamak, hayatı daha anlamlı kılacaktır.  Engelli bireye, acıma kökenli yaklaşıma son verilmelidir. Engelli bireylerin, diğer bireylerden bir farkı yoktur. Engelli bireylere yardım etmek isteniyorsa, acıma duygusu ile değil, insani bir davranış olduğu için yardım edilmelidir.

Duyarlı, farkında, engel kaldıran insan olmak erdemdir. Engelli bireylere verilen ve verilmesi gereken haklar bir lütufmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktan vazgeçilmelidir. Bu haklar bir lütuf değil sosyal devlet anlayışında eşit yaşam hakkı kapsamında yapılması gereken düzenlemelerdir.  Engelli bireylerin eğitimine daha çok önem verilmeli, yapılan adaletsiz yaklaşım son bulmalıdır.

Engelli bireylerin engel düzeylerine uygun sınıflar oluşturulmalı ve sınıflar engeline uygun ders materyalleriyle doldurulmalıdır. Engellilerin daha sağlıklı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için düzenlemeler yapılmalıdır.Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, statü, maddiyat, farkı gözetmediğimiz engelsiz, herkes için erişilebilir, eşit ve adil bir dünya dileğiyle..” dedi

Yorum yapılmamış "DUYARLI, FARKINDA, ENGEL KALDIRAN İNSAN OLMAK ERDEMDİR"

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir